رمضان اسلامی - مثل حسین باید به شهادت رسید

بسم‏ا... الرحمن الرحیم. ولا تحسبن الذین قتلوا فى سبیل ا... امواتا بل احیاء عند ربهم یرزقون. مثل حسین (ع) باید به شهادت رسید از امام خمینى. با سلام به رهبر کبیر انقلاب و بنیان گذار جمهورى اسلامى ایران و سلام به شهداى اسلام و رزمندگان اسلام. اولاً: اقرار به وحدانیت پروردگار یکتا و اقرار به حقیقت صد و بیست و چهار هزار پیغمبر و اقرار به دوازده امام بر حق و اقرار به کتب آسمانى، شب اول قبر، سئوال نکیرین و به تمام «ماجاء به النبى من الاصول و الفروع و من الحشر و النشر» نمودم. درضمن خواهشى از دوستان و عزیزان دارم و آن اینکه رهبرم را یارى کنند و حامى او باشند که حمایت از اسلام است؛ مخصوصا، فرزندانم دست از یارى اسلام برندارند. اگر شهید شدم برایم گریه نکنید؛ فقط، براى مظلومیت اباعبداله؛ الحسین گریه کنید. از پدر و مادرم خواهش مى‏کنم که حق خودشان را حلالم کنند؛ دیگر عرضى ندارم جز پیروزى رزمندگان اسلام را از خداوند متعال خواستارم. خدایا، خدایا! تا انقلاب مهدى (عج) خمینى را نگهدار. ملتمس دعا از تمامى دوستان و همسایگان خداحافظ. والسلام علیکم و رحمه‏اله و برکاته. ۶/۱۲/۶۲. رمضان اسلامى
بازگشت