فهرست مکان ها ( 498 مکان )
نام مکان استان شهر طول جغرافیایی عرض جغرافیایی
آبادان خوزستان آبادان 30.333333 48.283333
آذربایجان غربی --- --- 45.0465487 37.5296071
آران و بيدگل --- --- --- ---
ابوغریب خوزستان شوش 48.246363 32.191267
ابوقريب ایلام ایلام 47.637222 32.4125
ارتفاعات دوپازا آذربایجان غربی سردشت 45.53 36.25
ارتفاعات سورانی کردستان مریوان 46.17 35.52
ارتفاعات قلاویزان ایلام مهران 46.1646 33.1222
ارتفاعات گوجار --- --- --- ---
ارتفاعات هزارقله کردستان مریوان 52.0 31.0
ارومیه آذربایجان غربی ارومیه 45.0 37.53
اروندرود --- --- 48.1517 30.4072
اروندکنار --- --- --- ---
استهبانات --- --- --- ---
اسلام آبادغرب کرمانشاه اسلام آباد غرب 46.52778 34.11139
اشنویه کردستان بانه --- ---
اشنويه آذربایجان غربی اشنویه 45.1228 37.0492
اصفهان اصفهان اصفهان 51.65 32.63
القرونه_عراق --- --- --- ---
الواتان آذربایجان غربی سردشت 45.48 36.21