فهرست مکان ها ( 498 مکان )
نام مکان استان شهر طول جغرافیایی عرض جغرافیایی
کامیاران --- --- --- ---
کامياران --- --- --- ---
کانال ماهي_شلمچه --- --- --- ---
کرج --- --- --- ---
کرخه --- --- --- ---
کرخه دزفول خوزستان دزفول --- ---
کرخه نور --- --- --- ---
کردستان --- --- --- ---
کرکن --- --- --- ---
کرمان کرمان کرمان --- ---
کلاته ملاحسن-کاشمر خراسان کاشمر --- ---
کلاشین --- --- --- ---
کله قندی --- --- --- ---
کله قندی_مهران --- --- --- ---
کمچ بلوچستان --- --- --- ---
کنسولگری جمهوری اسلامی-مزار شریف --- --- --- ---
کوشک --- --- --- ---
کوشک مسجدسلیمان --- --- --- ---
کوه های بینالود خراسان مشهد --- ---
کوی گل ها --- --- --- ---