فهرست مکان ها ( 498 مکان )
نام مکان استان شهر طول جغرافیایی عرض جغرافیایی
گنبد گلستان گنبد --- ---
گیلان غرب کرمانشاه گیلانغرب --- ---
گیلانغرب کرمانشاه گیلانغرب --- ---
گيلان غرب کرمانشاه گیلانغرب 45.91 34.13
لنجان --- --- --- ---
لولان_اشنویه آذربایجان غربی اشنویه --- ---
مارد --- --- --- ---
مارد - آبادان خوزستان آبادان --- ---
ماووت عراق --- --- --- ---
محور سقز_بوکان --- --- --- ---
محور فکه _ طاووسیه --- --- --- ---
محورمراغه-بناب --- --- --- ---
مدرسه راهنمایی پیروز_بهبهان خوزستان بهبهان --- ---
مدرسه راهنمایی شهیدپیروز_بهبهان خوزستان بهبهان --- ---
مرز آسمان بین --- --- --- ---
مرز افغانستان_ایران --- --- --- ---
مرز ایران و عراق --- --- --- ---
مریوان کردستان مریوان --- ---
مريوان کردستان مریوان --- ---
مزارشریف_ افغانستان --- --- --- ---