نام : انديمشك
شهر : انديمشک
استان : خوزستان

نام یک شهر و همچنین یک شهرستان در استان خوزستان، ایران است. اندیمشک دارای معدن شن، سنگ و گچ در ایستگاه شهبازان است.راه‌آهن آن گلوگاه راه‌آهن تهران - اهواز است. راه‌آهن شهرستان اندیمشک جزئی از ناحیه راه آهن استان لرستان به شمار می‌آید. در فصل تابستان گرمای هوای اندیمشک تا حدود ۵۲ درجه سانتی‌گراد نیز رسیده‌است. فصل سرد آن نیز پر باران است. اندیمشک در مسیر جاده ترانزیت کشوری قرار دارد.