نام : نفت شهر
شهر : قصر شیرین
استان : کرمانشاه
نحوه دسترسی : نَفت‌شهر نام روستایی است در غرب استان کرمانشاه ایران. و در منطقه‌ای به فاصله ۷۲ کیلو متری جنوب شهرستان قصر شیرین واقع شده‌است، از توابع بخش سومار می‌باشد و در فاصله ۲۹ کیلو متری غرب این بخش قرار دارد .[۱] نفت شهر یکی از مناطق گرم ودارای آب و هوای سرد و خشک و تابستانی نسبتاً طولانی و زمستانهای کوتاه وسرد می‌باشد که بهمین علت فاقد استعداد کشاورزی کافی است و از منابع طبیعی تنها می‌توان از چاههای نفت آن نام برد

نَفت‌شهر نام روستایی است در غرب استان کرمانشاه ایران. و در منطقه‌ای به فاصله ۷۲ کیلو متری جنوب شهرستان قصر شیرین واقع شده‌است، از توابع بخش سومار می‌باشد و در فاصله ۲۹ کیلو متری غرب این بخش قرار دارد .[۱] نفت شهر یکی از مناطق گرم ودارای آب و هوای سرد و خشک و تابستانی نسبتاً طولانی و زمستانهای کوتاه وسرد می‌باشد که بهمین علت فاقد استعداد کشاورزی کافی است و از منابع طبیعی تنها می‌توان از چاههای نفت آن نام برد