نام : نصرت آباد زاهدان
شهر : زاهدان
استان : سیستان و بلوچستان

وضیحاتی ثبت نشده است.