نام : ارومیه
شهر : ارومیه
استان : آذربایجان غربی

یکی از شهرهای بزرگ ایران، مرکز استان آذربایجان غربی و نیز مرکز شهرستان ارومیه است.