نام : ابوقريب
شهر : ایلام
استان : ایلام

ابوقریب، روستایی از توابع بخش موسیان شهرستان دهلران در استان ایلام ایران است.