نام : ايرانخواه
شهر : سقز
استان : کردستان

روستای ایرانخواه، مرکز بخش زیویه شهرستان سقز می باشد.